Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại

Nuôi dàn đề 36 số bất bại khung 3 ngày có tỷ lệ chính xác cực cao. Dưới đây chốt số dàn đề 36 số của nhà cái lô đề online xin phép tổng hợp các cách soi cầu dàn đề 36 số nhé.

Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày

Xem thêm » Dàn đề 60 số bất bại

Xem thêm » Song thủ lô khung 2 ngày

Xem thêm » Lô kép khung 3 ngày

Xem thêm » Lô bạch thủ khung 3 ngày

Xem thêm » Dàn đề 50 số nuôi khung 3 ngày

Đánh lô đề online tại SODO CASINO có tỉ lệ 1 ăn 99,5 và bảo hiểm tuần lên tới 150 triệu

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 17/5 - 19/5/2022

00 01 02 06 07 08 12 15 17 22 24 26 31 32 34 35 36 38 41 42 45 47 62 64 66 69 70 71 75 81 83 86 87 88 91 92

Chờ kết quả

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 16/5 - 18/5/2022

01 04 05 09 11 13 14 17 19 20 30 31 32 40 47 50 51 52 53 54 57 58 59 61 65 70 72 74 75 76 77 80 82 87 90 91

Ăn đề 13 ngày 1

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 15/5 - 17/5/2022

02 06 09 11 13 20 24 28 29 31 36 40 42 44 46 47 49 50 53 56 62 65 67 73 76 79 80 82 83 84 86 88 93 96 98 99

Ăn đề 49 ngày 1

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 13/5 - 15/5/2022

00 01 04 09 10 13 16 21 22 25 29 31 33 34 38 44 45 49 53 55 57 59 60 61 67 75 76 77 80 83 88 90 92 96 98 99

Ăn đề 75 ngày 2

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 12/5 - 14/5/2022

05 07 15 17 25 27 35 37 45 47 55 57 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 75 77 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 95 97

Ăn đề 65 ngày 1

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 9/5 - 11/5/2022

05 08 15 18 25 28 35 38 45 48 55 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 75 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 95 98

Trượt

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 7/5 - 9/5/2022

07 08 17 18 27 28 37 38 47 48 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 97 98

Trượt

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 6/5 - 8/5/2022

05 06 15 16 25 26 35 36 45 46 55 56 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 75 76 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 95 96

Ăn đề 16 ngày 1

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 5/5 - 7/5/2022

06 08 16 18 26 28 36 38 46 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 76 78 86 88 96 98

Ăn đề 54 ngày 1

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 3/5 - 5/5/2022

00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 65 70 75 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 95

Ăn đề 10 ngày 2

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 2/5 - 4/5/2022

00 03 10 13 20 23 30 33 40 43 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 63 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 83 90 93

Ăn đề 79 ngày 1

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 1/5 - 3/5/2022

00 03 10 13 20 23 30 33 40 43 50 53 60 63 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 83 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Ăn đề 91 ngày 1

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 30/4 - 2/5/2022

04 06 14 16 24 26 34 36 44 46 54 56 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 74 76 84 86 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Ăn đề 24 ngày 1

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 28/4 - 30/4/2022

00 09 10 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 89 90 99

Ăn đề 39 ngày 2

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 25/4 - 27/4/2022

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 40 42 50 52 60 62 70 72 80 82 90 92

Trượt

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 22/4 - 24/4/2022

00 02 10 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 40 42 50 52 60 62 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 90 92

Trượt

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 21/4 - 23/4/2022

01 02 11 12 21 22 31 32 41 42 51 52 61 62 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92

Ăn đề 91 ngày 1

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 19/4 - 21/4/2022

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 40 43 50 53 60 63 70 73 80 83 90 93

Ăn đề 53 ngày 2

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 16/4 - 18/4/2022

00 06 10 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 36 40 46 50 56 60 66 70 76 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 96

Ăn đề 36 ngày 3

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 13/4 - 15/4/2022

03 06 13 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 33 36 43 45 53 56 63 66 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 83 86 93 96

Ăn đề 45 ngày 3

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 11/4 - 13/4/2022

00 02 10 12 20 22 30 32 40 42 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 90 92

Ăn đề 58 ngày 2

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 8/4 - 10/4/2022

00 06 10 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 36 40 46 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 66 70 76 80 86 90 96

Trượt

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 7/4 - 9/4/2022

05 06 15 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 35 36 45 46 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 65 66 75 76 85 86 95 96

Ăn đề 45

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 6/4 - 8/4/2022

06 08 16 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 36 38 46 48 56 58 66 68 76 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 96 98

Ăn đề 38 ngày 1

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 5/4 - 7/4/2022

06 08 16 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 36 38 46 48 56 58 66 68 76 78 86 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Ăn đề 97 ngày 1

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 2/4 - 4/4/2022

01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 66 71 76 81 86 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Ăn đề 41 ngày 3

Dàn đề 36 số khung 3 ngày ngày 1/4 - 3/4/2022

01 07 11 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 37 41 47 51 57 61 67 71 77 81 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Ăn đề 07 ngày 1

Dàn đề 36 số ngày 30/3 - 1/4/2022

01 06 11 16 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96

Ăn đề 39 ngày 2

Dàn đề 36 số ngày 28/3 - 30/3/2022

02 03 07 10 11 14 15 17 22 23 25 27 28 29 31 32 35 36 38 43 46 52 53 54 55 56 63 66 74 80 83 85 87 91 95 98

Ăn đề 03 ngày 2

Dàn đề 36 số ngày 25/3 - 27/3/2022

06 09 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 46 49 56 59 66 69 76 79 86 89 96 99

Trượt

Dàn đề 36 số ngày 22/3 - 24/3/2022

05 06 15 16 25 26 35 36 45 46 55 56 65 66 75 76 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Trượt

Dàn đề 36 số ngày 19/3 - 21/3/2022

04 05 14 15 24 25 34 35 44 45 54 55 64 65 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 94 95

Ăn đề 44 ngày 3

Dàn đề 36 số ngày 18/3 - 20/3/2022

01 02 11 12 21 22 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 51 52 61 62 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 91 92

Ăn đề 02 ngày 1

Dàn đề 36 số ngày 15/3 - 17/3/2022

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 21 22 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92

Trượt

Dàn đề 36 số ngày 12/3 - 14/3/2022

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 21 22 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92

Trượt

Dàn đề 36 số ngày 11/3 - 13/3/2022

02 04 12 14 22 24 32 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 54 62 64 72 74 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 94

Ăn đề 49 ngày 3

Dàn đề 36 số ngày 8/3 - 10/3/2022

01 02 11 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92

Ăn đề 29 ngày 3

Dàn đề 36 số ngày 6/3 - 8/3/2022

04 09 14 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 34 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99

Ăn đề 79 ngày 2

Dàn đề 36 số ngày 5/3 - 7/3/2022

02 07 12 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97

Ăn đề 17 ngày 1

Dàn đề 36 số ngày 4/3 - 6/3/2022

07 09 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 57 59 67 69 77 79 87 89 97 99

Ăn đề 99 ngày 1

Dàn đề 36 số ngày 3/3 - 5/3/2022

07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 37 39 47 49 57 59 67 69 77 79 87 89 97 99

Ăn đề 13 ngày 1

“Web ghi lô đề uy tín 1 ăn 99,5”

Đăng ký ngay

Dàn đề 36 số khung 3 ngày là gì?

Ở đây, người soi cần dựa vào nhiều phương pháp và thống kê tần suất lô tô cặp để chọn lựa ra các bộ số gồm 36 con đề có xác suất xuất hiện cao nhất trong ngày hôm nay.

Dàn đề 36 số bất bại

Đặc điểm của phương pháp nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày là ít tốn kém phí nuôi như dàn 60 số và 50 số. Dễ soi hơn và tỷ lệ trúng cũng tương đương. Chính vì có thể áp dụng cho cả 3 miền, cùng với việc người chơi thắng liên tiếp nên hình thức đánh đề này gọi là bất bại.

Xem thêm » Soi cầu 24h Miền Bắc

Tạo và nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày gồm những con gì?

Trong thực tế thì nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày sẽ không có cố định. Tùy thuộc vào kinh nghiệm và trình độ soi cầu thì người chơi sẽ có dàn 36 số khác nhau hoàn toàn hoặc có vài số trùng. Dưới đây là một số dàn đề 36 quân phổ biến nên tham khảo trước khi vào chuyên sâu hơn nhé.

Cách tạo dàn đề 36 số

Tạo dàn đề 36 con rồng bạch kim

Đây là dàn đề 36 số được tổng hợp từ rồng bạch kim thường thấy nhất. Mọi người có thể dựa vào thống kê của RBK sẽ tập hợp được những con số may mắn của mình.

  • Dàn đề từ 0 – 5: 00 – 05, 10 – 15, 20 – 25, 30 – 35, 40 – 45, 50 – 55.
  • Dàn đề từ 1 – 6: 11 – 16, 21 – 26, 31 – 36, 41 – 46, 51 – 56, 61 – 66.
  • Dàn đề từ 2 – 7: 22 – 27, 32 – 37, 42 – 47, 52 – 57, 62 – 67, 72 – 77.
  • Dàn đề từ 3 – 8: 33 – 38, 43 – 48, 53 – 58, 63 – 68, 73 – 78, 83 – 88.
  • Dàn đề từ 4 – 9: 44 – 49, 54 – 59, 64 – 69, 74 – 79, 84 – 89, 94 – 99.

Dàn đặc biệt 36 số theo chạm

Đối với chạm thì các bạn sẽ phải soi ra hai con số chạm ưng ý nhất. Từ đó các bạn sẽ lấy hai chạm kết nhất để tìm ra dàn đề phù hợp. Cách bắt chạm rất không khó: Đề chạm chưa nổ trong tuần, đánh bệt đề chạm, chạm đề theo bạc nhớ,…

Dàn đặc biệt 36 số theo thứ tự bỏ kép

Phương pháp này đã được chứng minh là hiệu quả bởi rất nhiều người đã áp dụng và chiến thắng nhà cái.

Để tạo được dàn đề từ phương pháp này, mọi người thường phải cần tới 4 đầu hoặc 4 đuôi.Tiếp theo loại bỏ các cặp kép và dựa vào các công cụ thống kê và tạo dàn để hình thành dàn đề 36 số bất bại.
Bạn có thể tạo dàn đề 36 số dễ dàng với ứng dụng tạo dàn đề tại đây

Cách vào tiền nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày

Bên cạnh việc soi cầu dàn đề nuôi lô khung thì chúng ta cần tuân thủ thêm các nguyên tắc dưới đây để hạn chế lỗ quá nhiều nếu thua, cũng như tăng lợi nhuận khi chiến thắng.

Đánh theo tỷ lệ 1:2:3

Với số vốn đầu tư khiêm tốn, đây là một trong những cách vào tiền dành cho những người chơi mới. Cụ thể, trong ngày đầu tiên các bạn sẽ đánh mỗi con 10 điểm, sang ngày thứ hai sẽ đánh lên gấp đôi là 20 điểm/con nếu không trúng ở ngày đầu và trong ngày cuối cùng nâng lên 30 điểm/con.

Đánh theo tỷ lệ 1:2:4

Cũng tương tự như tỷ lệ vào tiền 1:2:3. Nhưng ở cách này thì ngày thứ ba, các bạn sẽ đánh gấp 4 lần số điểm của ngày đầu tiên.

Đánh theo tỷ lệ 1:2:5

Đây là cách vào điểm có thể nói dành cho người có vốn kha khá. Cụ thể ngày ngày thứ ba thì các bạn sẽ đánh số điểm gấp 5 lần số điểm ở ngày đầu tiên.

Ưu điểm và nhược điểm khi chơi dàn 36 con đề khung 3 ngày

Phương pháp nào cũng sẽ có hai mặt. Và nuôi dàn 36 con đề cũng không ngoại lệ. Dưới đây là ưu và nhược điểm khi chơi theo cách này.

Ưu điểm

Tăng tỷ lệ chiến thắng lên cao hơn so với việc đánh song thủ lô hoặc bạch thủ lô.

Và cũng không tốn quá nhiều vốn như nuôi dàn đề 60 số hoặc dàn đề 50 số.

Nhược điểm

Nhược điểm xác suất trúng sẽ không cao bằng dàn 60 số và dàn 50 số.

Chiến thuật tạo nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày

Để gia tăng cơ hội chiến thắng nhà cái khi bắt dàn đề 36 số bất bại, dưới đây là một số chiến thuạt được nhiều cao thủ chia sẻ:

Dàn đề 36 con nuôi khung 3 ngày

Bạn chỉ cần soi ra 36 số có khả năng xuất hiện cao nhất và tiến hành nuôi chúng trong khung 3 ngày. Bạn dựa vào bản thân hoặc có thể tham khảo dàn đề 36 số của SoDo Casino ở trên.

Nuôi dàn đề 36 con đánh quanh năm

Không cần mất thời gian nghiên cứu và tìm kiếm nhiều trò chơi xổ số khác nhau. Bạn có thể tìm ra dàn 36 số để làm nuôi quanh năm, nếu thấy đây là con số đủ đẹp. Khi quyết định chơi, bạn cần nghiên cứu kỹ về khả năng vào đề và số tiền đầu tư đặt cược.

Về phong cách chơi này, mọi người nên tham khảo những người chơi trước. Bạn có thể tham gia một nhóm để xem họ chơi như thế nào. Tổng hợp cách soi cầu và kỹ năng chơi lô đề online để bạn có thể lựa chọn cho mình một cách chơi phù hợp nhất và hay nhất.

Soi dàn đề 36 số theo phương thức soi tổng hợp

Với dàn đề 36 con, người ta có nhiều cách chơi khác nhau. Bạn có thể tạo ra từ hướng đánh lô rơi, theo Bạch thủ lô, theo hướng bạc nhớ hay chơi đầu câm… Cách chơi đa dạng đảm bảo khả năng trúng của bạn sẽ cao hơn.

Đồng thời, những con số này là cơ sở để bạn lập và đưa ra dàn ý chuẩn. Cơ hội quay lại ngay lập tức, hãy cố gắng áp dụng chúng một cách chính xác nhất để mang lại may mắn cho mình.

Hướng dẫn cách đánh dàn đề 36 số khung 3 ngày

Lời kết

Trên đây là tổng hợp những thông tin giúp mọi người hiểu rõ hơn về cách gõ nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày. Có thể thấy đây là một cách bắt đề hay, đơn giản mà khả năng trúng luôn cao. Tuy nhiên, để tăng khả năng trúng thưởng, bạn nên áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác thay vì chỉ tin vào một phương pháp. Soi cầu 247 chúc các bạn luôn thành công và gặp nhiều may mắn.

Tham gia Diễn đàn số học

5/5 - (3 bình chọn)

Zalo tư vấn viên